Când Te-ai născut

Când Te-ai născut Isuse şi îngerii de sus cântarea minunată a păcii ne-au adus, s-a ‘nfiorat pământul, de mii de ani dorea să vină să-l cuprindă odată pacea Ta! Doreau să vină munţii şi apele-o doreau, şi câmpul, şi pădurea, şi toate-o aşteptau… Iar Tatăl o trimise prin Tine, Fiu plăcut, şi îngerii-o vestiră…. Dar lumea nu Te-a vrut. N-a vrut să Te iubească, n-a vrut a Te urma Pe Tine, Domnul păcii, şi n-au vrut pacea Ta; ci mulţi se învrăjbiră şi mulţi s-au tulburat, la porţi închise Pacea mereu plângând a stat. Iar azi, ca niciodată, Isuse, însetăm de pacea Ta, de pacea pe care-o aşteptăm… O, dă-ne-o iarăşi, Doamne Isuse, cum au spus odată îngeraşii, când coborau de sus! Traian Dorz