Roaba de pietre – Nicolae Geantă

Lev Tolstoi povesteşte că un bătrân pelerin a întâlnit, în drumul său, un şantier în lucru. Trecând pe lângă un bărbat care împingea o roabă cu pietre, pelerinul a întrebat: „Ce faci, frate?”. „Tu nu vezi?”, răspunde omul, ştergându-şi sudoarea. „Împing această blestemată roabă cu pietre”. Plecând mai departe, bătrânul dădu peste un alt om împingând o roabă cu pietre. „Ce faci, frate?”. „Nu vezi? Imi câştig pâinea cu trudă”, spuse muncitorul, trăgându-şi puţin sufletul. Peste alţi câţiva metri,bătrânul întâlni un al treilea om ce împingea o roabă cu pietre. „Ce faci, frate?”. „Nu vezi? Zidesc sfânta biserică a lui Dumnezeu!”. Mă gândesc că nu slujirea lui Dumnezeu, nu truda în câmpul Evangheliei sunt problema de zi cu zi a creștinismului, ci noi, slujitorii. Atitudinea noastră. Noi prefacem slujba Sfântului într-o corvoadă. De fapt, lipsa pasiunii, lipsa scopului, ne aduc sudoare pe frunte, în loc de răcoarea bucuriei, în inimi. 

Prin urmare, deşi ne chinuim să lucrăm, ne vedem pe noi, nu construcţia bisericii. Cei ce se văd pe ei vin la biserică din obligație. Fac „binele” de gura celorlalți. Iar viața lor creștină e un blestem. E silă, greață. Sunt măcinați de o singură dorință: evadarea. Cei ce se văd pe ei slujesc bisericii pentru recompense. Iar viața lor creștină e o povară. Un chin. O sarcină istovitoare. Sufletul lor e continuu obosit. Și unii, și alții se trudesc, dar nu zidesc… Numai cine vede în „roaba de pietre” lucrarea lui Dumnezeu zidește (și nu ostenește). El poate muta munții. Cu Dumnezeu, orice munte e ca un fulg. Fără El, orice fulg un munte! Binecuvântaţi să fie toţi cei care zidesc Biserica sfântă a lui Hristos! Dumneavoastră să nu puneţi doar o cărămidă, ci să căraţi mai departe cu roaba!

Nicolae Geantă